Hem

Källdalens samfällighetsförening

Tillsammans ansvarar vi för våra gemensamma ytor och anläggningar i vårt vackra Källdalen

Senaste nytt

  • 9 september 2020: Rishögen vid fotbollsplanen är nu full och inget mer kan läggas dit förrän eldning har gemomförts! Tills dess får ris och grenar slängas på Heås ÅVC, se länk för öpettider.
  • OBS! Höstens städdag är framflyttad två veckor till den 26 september! Orsaken är väderprognos för kommande helg som utlovar hård blåst och regn vilket är mindre trevligt men framför allt omöjliggör eldande. Vi samlas istället vid vändplanen klockan 09:00, lördagen den 26 september. Eventuella allergier eller överkänslighet meddelas Maggan (kalldalen@tlec.se) så anpassas det efterföljande fikat efter detta!
  • En nyskapad Facebooksida för vår samfällighet kan hittas via denna länk. All ”officiell” information till medlemmarna från exempelvis styrelsen kommer gå via denna hemsida men facebooksidan kan fungera som ett bra komplement!


Viktig information om eldningsplatsen

Endast trädgårdsavfall i form av ris, kvistar och grenar får läggas på eldplatsen. Allt annat avfall hänvisas till egen trädgårdskompost eller återvinningscentralen Heås. För öppettider se Tjörns kommuns hemsida

Källdalen

Källdalen är ett vackert bostadsområde i Bleket, en liten ort belägen i sydvästra hörnet av ön Tjörn i Bohuslän.

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång