Aktiviteter

Här nedan kan du se information om samfällighetens planerade aktiviteter som exempelvis städdagar, årsstämma och styrelsemöten

Städdagar

Vi brukar genomföra en städdag på våren och en på hösten då vi tillsammans rensar diken, fäller träd och genomför förbättringar på gemensamma ytor och anläggningar. Några timmars arbete brukar avslutas med gemensamt fika.

Höstens städdag med efterföljande fika går av stapeln lördagen den 12 september, samling vid vändplanen klockan 09:00. Eventuella allergier eller överkänslighet meddelas Maggan (kalldalen@tlec.se) så anpassas fikat efter detta!

För förslag på åtgärder, kontakta någon i styrelsen eller maila: info@kalldalentjorn.se

Styrelsemöten

Samfällighetens styrelse genomför 4-6 ordinarie styrelsemöten per verksamhetsår. Finaliserade mötesprotokoll kan du hitta här via denna länk

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 12 september, 2020

För förslag på frågor att ta upp, kontakta någon i styrelsen eller maila: info@kalldalentjorn.se

Årsstämma

Årsstämman är samfällighetens högsta beslutande organ dit alla medlemmar är kallade. Där beslutas om större investeringar, ny styrelse väljs och viktiga gemensamma frågor diskuteras.

Föreningens årsstämma gick denna sommar av stapeln tisdagen 21 juli och med tanke på folhälsomyndighetens rekommendationer hölls den på fotbollsplanen. Lite kort från stämman finns att beskåda i fotogalleriet för Källdalen. Protokollet från mötet är skrivet och efter justering kommer det tillsammans med övriga dokument publiceras på hemsidan för våra årsstämmor.

Valberedningen består av: Åsa och Maggan Larsson

För förslag på frågor att ta upp på årsstämman, kontakta någon i styrelsen eller maila: info@kalldalentjorn.se


Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång