Arbetsgrupper

Eldningsgruppen

Denna arbetsgrupp ansvarar för att vår gemensamma eldningsplats vid fotbollsplanen sköts på ett bra sätt.

Endast trädgårdsavfall i form av ris, kvistar och grenar får läggas på eldplatsen. Allt annat avfall hänvisas till egen trädgårdskompost eller återvinningscentralen Heås. För öppettider se Tjörns kommuns hemsida.

Om du vill hjälpa till eller har frågor kan du kontakta Daniel Johansson, 0736-423099

Väg och vattengruppen

Denna arbetsgrupp ansvarar för att vår gemensamma väg och anläggning för vatten sköts på ett bra sätt.

Om du vill hjälpa till eller har frågor kan du kontakta Dennis Parkborn, 0304-675712

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång